Klassieke homeopathiepraktijk “Elly van Kessel”

Het andere beter worden

Eerste consult

Vragenlijst ter voorbereiding eerste consult

Het eerste consult kunt u voorbereiden door na te denken over de volgende vragen:

Behandelwijze

De term “klassieke homeopathie” klinkt ouderwets, maar als u “klassiek” in het woordenboek opzoekt, dan staat daar: “evenwichtig, van blijvende waarde”. Bij klassieke homeopathie spreken we dus over homeopathie, zoals deze oorspronkelijk als methode “van blijvende waarde” door Hahnemann is ontwikkeld. In de praktijk houdt dit in: een uitgebreid eerste consult van ongeveer anderhalf uur waarin niet alleen aandacht is voor de hoofdklacht, maar voor alle andere uitingen van een verstoorde levensenergie.

In het eerste consult worden de klachten geclassificeerd in de bloem. Er wordt een onderscheid aangebracht in klachten op grond van:

Er wordt een bij u passend geneesmiddel gezocht. Dit middel wordt per post verzonden. U start met de homeopathische behandeling.